MOUN JERREMI MWEN YO MESYE SA RELE STERLING LATOUR

Moun Jeremi mwen yo mesye sa rele Sterling Latour men tout moun te konn rele li Bòs Latou.

Sterling Latour se te yon nèg ki te renmen moun anpil, li te respekte moun tou Bòs Latou se te yon moun ki te chaje ak pitit sak te bon lakay li e mwen ka di ki te plus ké bon sèke li te rekonèt tout pitit li yo menm lè li te fè yo ak diferan manman sa pat anpeche li te bay yo tout batistè, e se li ki te batize tout pitit li yo pou kont li, li te konn di sa Pè a oubyen Pastè a ka fè a li ka fè’l tou aprè sa gen anpil nan pitit li yo lè yo te vinn gran yo te chwazi nan ki relijyon yo vle ale. Bòs Latou se yon nèg ki te telman renmen moun espesyalman medam yo (?) te gen yon banm nan Vil lan ki te fè chante sou li: “KARESE FANM NAN LATOU, MIYONNEN FANM NAN LATOU…..” Lè konsa Bòs Latou te konn byen kontan lè banm nan ak tout moun ap chante pou li.

Lot bagay ki fè moun plus konn Bòs Latou sèke li te yon gro mekanisyen ki te trè dwe sitou nan motosiklèt afè pou motosiklèt ou an pann pou Bòs Latou pa ranje li se bliye sa. Bòs Latou se yon nég ki te renmen diskite ak moun anpil men lè Bòs Latou ap pale piga rete pre li paske si ou rete pre li ou pap gen zèpòl ankó telman lap frape ou lè lap pale. Angro se moun sa ki te Bòs Latou, mwen regrèt mwen pat gentan onore Bòs Latou lè li te vivan se pou sa map mande tout moun Jeremi mwen pou nou mete vwa nou ansanm ak mwen pou nou di Bòs Latou R.I.P

 

Stay SWITCH for more info…

 

We appreciate your comments and suggestions!

 

Epi Nou Switch!

 

Leave a Reply