Moun Jeremie mwen yo mesye sa rele Mèt Jean Divers

IMG-20160715-WA0068

Moun Jeremie mwen yo mesye sa rele Jean Divers, tout moun jeremie rele li mèt Divers, nou kapab di mèt Divers se yon nan moun ki pi saj nan Jeremie, mèt Divers kontribuye anpil nan edikasyon nan ville Jeremie,  se yon moun ki toujou prè pou ede kelke swa moun ou ye: mèt Divers se yon moun ki toujou ap souri epi se yon nèg ki bodè anpil tou…epi li gen bèl prestans. Mèt Divers ye direktè College Etzer Vilaire, Lycée Nord Alexis. Mèt Divers se yon moun ki toujou pran san li pou li eksplike ou e li toujou vle pou ou konprann sa lap eksplike ou a. Nou kapab di mèt Divers pote anpil apwi a….moun Jeremie mwen yo ann nou onore mèt Divers ann nou montre li ke nou renmen li anpil pou tout sa li fè pou ville la…an nou di li mèsi pou tout bon jan edikasyon li bannou…yon lot fwa ankò mèt Divers mèsi!

 

Stay SWITCH for more info…

 

We appreciate your comments and suggestions!

 

SFMH!

 

Epi Nou Switch!

Shares 0

Leave a Reply